Projekt címe:
Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása az MNAG Kft.-nél

Kedvezményezett neve:
MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma
GINOP-1.2.8-20-2020-00759

Szerződött támogatás összege:
15,42 millió Ft

Támogatás mértéke:
70 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” felhívása alapján, a „MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” pályázatot nyújtott be. GINOP-1.2.8-20-2020-00759 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Regionális Alapból finanszírozott visszatérítendő támogatás összege 15 423 839 Ft. A projekt elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése eszközbeszerzéssel, és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával, mely hozzájárul a munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásához a támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl jelen projekt kiemelt célja a termelékenység növelése és az energetikai megújulás. A beszerzendő tételek elősegítik, hogy cégünk továbbra is megtarthassa kiemelkedő szerepét a vendéglátásban, és ezzel együtt növelni tudja kapacitásait és a szolgáltatásainak minőségét egyaránt.

Projekt megvalósításának tervezett befejezési dátuma:
2022.01.01.