Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Öthalom utca 11., a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaság, cégjegyzékszám: 06-09-019281, adószám: 24101514-2-06 , a továbbiakban: Vállalkozó) és az Innomedio Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél/Fogyasztó) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

A MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a pizzamonster.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. A MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A pizzamonster.hu adatkezelését kizárólag a MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a MNAG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: * 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); * 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; * továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; * 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); * 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); * 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. Definíciók: Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat.

 

Információ:

Webáruház adatai:

A pizzamonster.hu webáruház üzemeltetője az MNAG Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 11.

Telephely: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5. (Sever Center oldalában)

Adószám: 24101514-2-06

Ügyfélszolgálat: +36-30-321-321-8

e-mail: mnagkft@gmail.com

 

Az elektronikus szerződéskötés lépései

1. Regisztráció a pizzamonster.hu webáruházba. A Megrendelő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

2. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

3. Belépés a pénztárhoz, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése.

4. Az MNAG Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 15 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az, az MNAG Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 15 percen belül nem érkezik, Megrendelő a 06-30-321-321-8 ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

5. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40-60 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a 06-30-321-321-8 ügyfélszolgálati telefonszámon jelzi.

6. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

a “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

a személyes adatok bármikor változtathatóak.

7. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az MNAG Kft nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

8. Az ingyenes kiszállítás Szeged belterületére értendő, külterületen távolsági díj kerül felszámításra.

Problémák, reklamáció

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

telefonon: 06-30-321-321-8

email: kapcsolat@pizzamonster.hu